banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

1) Planowany termin otwarcia sezonu nawigacyjnego 2014 r. : 22-04-2014r.

a) Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III

b) Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III

d) Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia

2) Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak

3) Godziny otwarcia śluz żeglugowych:

a) Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 bez niedziel i świąt.

Od dnia 1 maja do 30 września 2014 r. śluzy na Kanale Gliwickim - codziennie w godz. 6:00 – 22:00

b) Zabytkowa śluza Koźle – zamknięta dla żeglugi

4) W sezonie nawigacyjnym 2014 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:

a) Śluza Kłodnica – komora północna (modernizacja komory)

b) Śluza Sławięcice – komora południowa (remont średni komory)

c) Śluza Rudziniec – komora północna (modernizacja komory)

d) Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)

e) Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)

Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2014 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

5) Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.

a) Zabytkowa śluza Koźle – dokładny termin otwarcia śluzy zostanie podany w odrębnym komunikacie po wyłonieniu wykonawcy robót

6) Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.

a) Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.

b) Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa 160 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm

d) Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi