banerek

RZGW w Gliwicach - Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje, iż w dniach 10 - 14 sierpnia 2015 r. zostanie obniżony poziom zwierciadła wody IV sekcji Kanału Gliwickiego (śluza Rudziniec - śluza Dzierżno) do wartości 60 cm poniżej NPP czyli do rzędnej 193,81 m n p m Kr. Obniżenie wody spowodowane jest pracami remontowymi jazu segmentowo-klapowego w Pławniowicach na Kanale Gliwickim realizowanymi przez firmę SKANSKA S.A