banerek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, że w związku z koniecznością wykonania robót remontowych na pochylni DAMEN shipyards Koźle, w dniach od 19.08.2015 r. do 22.08.2015 r. zostanie obniżone piętrzenie wody na odcinku Koźle – Januszkowice o ok. 80 cm.

 

W związku z powyższym wszyscy użytkownicy drogi wodnej znajdujący się poniżej stopnia wodnego Koźle proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie nawigacji na powyższym akwenie oraz o wzmożony nadzór nad obiektami pływającymi w czasie postoju. (Przewidywany czas rozpoczęcia operacji 19.08. godz. 18:00 –rozpoczęcie obniżania piętrzenia 22.08 godz. 18:00 rozpoczęcie powrotu do NPP.)

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia przy korzystaniu z dolnego kanału Zabytkowej Śluzy Koźle.

Prosimy również o zabezpieczenie sprzętu pływającego zacumowanego na dolnej wodzie stopnia Koźle bądź poluzowanie cum, aby przeprowadzona operacja nie mogła mieć wpływu na jego uszkodzenie lub zatopienie.