banerek

Kędzierzyn – Koźle 28-08-2015 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, iż w związku z modernizacją śluzy Łabędy  w dniach 31.08 – 04.09.2015 r. wystąpią utrudnienia w żegludze w awanporcie dolnym i górnym śluzy Łabędy – strona północna. Utrudnienia będą związane z robotami budowlanymi prowadzonymi przy dalbach.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.