banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu otwiera dla żeglugi z dniem 20-04-2012r:

  • Kanał Kędzierzyński z głębokością tranzytową 120 cm

Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału. Ruch żeglugowy powinien odbywać się w porze dziennej w warunkach dobrej widzialności. Śluzowania jednostek pływających na Kanale Gliwickim będą mogły odbywać się codziennie w godzinach od 600 do 2200, bez niedziel i świąt.