banerek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim z dniem 10-12-2012 r. z uwagi na niekorzystne warunki hydrometeorologiczne – zalodzenie koryta Kanału Gliwickiego.

Od 12-12-2012 r. rozpoczniemy prace związane z konserwacją i przygotowaniem obiektów hydrotechnicznych do sezonu zimowego.