banerek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że z dniem 19.06.2013 zostaje otwarty dla żeglugi szlak żeglowny rzeki Odry w km 55+000 – 98+600.