Drukuj
Kategoria: Akty prawne
Odsłony: 21228

 

 

 

Akty prawne dotyczące śródlądowych dróg wodnych

Żegluga śródlądowa

 

Dz.U. 2006 nr 123 poz. 857

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej wraz z ustawą

 

Prawo wodne

Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne

 

Śródlądowe drogi wodne

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1458 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

- Ustawa o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym z dnia 28 października 2002 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1672 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę. (Tekst pierwotny: Dz.U.2006.240.1747)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Tekst pierwotny: Dz.U.2002.210.1786) wraz z Załącznikiem: Wykazem śródlądowych dróg wodnych

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Tekst pierwotny: Dz.U.2002.77.695) wraz z Załącznikiem : Klasyfikacją śródlądowych dróg morskich

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Tekst pierwotny: Dz.U.2003.212.2072) wraz z Załącznikiem: Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej (Tekst pierwotny: Dz.U.2003.104.973) wraz z załącznikami

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Tekst pierwotny: Dz.U.2002.239.2035) wraz z Załącznikiem: Wykazem granic m

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Tekst pierwotny: Dz.U.2003.16.149) wraz z załącznikami

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni (Tekst pierwotny: Dz.U.2006.21.162) wraz z załącznikami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 505) wraz z załącznikami

 

Wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2011

M.P. z 17 listopada 2010 nr 86 poz. 1010

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2011.