Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 8866

 

 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac przygotowawczych dla projektów infrastrukturalnych pn. „Modernizacja Kanału Gliwickiego – szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych” oraz „Modernizacja Kanału Gliwickiego – urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowym”.

W ramach tych prac planuje się opracowanie inwentaryzacji technicznej Kanału Gliwickiego (bez śluz), inwentaryzacji przyrodniczej, koncepcji wraz z analizą wariantów i ich kosztów, prognozę oddziaływania na środowisko oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszego wariantu naprawy i modernizacji kanału.

Preumowa
Dla projektu „Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w dniu 11.08.2014 r. podpisano preumowę nr POIS.7.5.333/14-00.

Umowa o Dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW Gliwice w dniu 16.07.2015 r. podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę nr POIS.07.05.00-00-012/15-00 o Dofinansowanie projektu „Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze”
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 303 406,40 PLN. Dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ) – 1 107 895,44 PLN.

 

 

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.