Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 8639

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) jest Instytucją Wdrażającą dla priorytetu VII - Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.5.- Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

http://www.cupt.gov.pl

 

 

 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone.
Więcej