Dokumentacja przetargowa dostępna jest w dziale Zamówienia publiczne powyżej progów procedury UE: (16-12) Ogłoszenie o zamówieniu - rob.- "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Kłodnica"