Dokumentacja przetargowa dostępna jest w dziale Zamówienia publiczne powyżej progów procedury UE: Ogłoszenie o zamówieniu - Remont śluzy Łabędy. Modernizacja śluz odrzańskich RZGW Gliwice (20-12)