Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ogłosił przetarg na usługi inżyniera kontraktu.

Dokumentacja przetargowa dostępna jest w dziale Zamówienia publiczne powyżej progów procedury UE:
Ogł. o zamówieniu - Inżynier Kontraktu- Modernizacja śluz odrzańskich (1-13)