• Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. realizacji – w Jednostce Realizującej Projekt Modernizacji Kanału Gliwickiego – JRP -TKG: nabór nr ( JRP / 8 - 5 / 2013)
    Szczegółowe informacje znajdują się pod tym adresem