Drukuj
Kategoria: Faza I
Odsłony: 13566

Zbiornik Przeczyce

Śluza Kłodnica jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Komora południowa była remontowana w latach 2003 - 2008. Komora północna wraz z awanportami objęta obecną modernizacją śluzy. Dodatkowo w ramach prac będzie ujednolicony układ sterowania i automatyki obu komór. Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe. W głowach górnych śluz przebiega między komorami kanał łącznikowy, zamykany zasuwą, który służy do oszczędnego śluzowania. Ściany komór wykonane są z profili stalowych PEIN 40S jako ścianka szczelna, zakotwiona ściągami. Ściany nabrzeża górnego oraz cypel międzyśluzia wykonane są z profili larsenów typu Hoesch II stanowiących ściankę szczelną kotwioną ściągami. W awanporcie dolnym nabrzeża oraz ściany cypla, wykonane są w formie masywnej żelbetowej ściany typu L kotwionej ściągami stalowymi. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

 

Zbiornik Przeczyce

W ramach projektu „„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności planuje się wykonać między innymi następujące prace:

Zbiornik Przeczyce

Modernizacja śluzy Kanału Gliwickiego w Kłodnicy zakończyła się 28 maja 2015 r. Obiekt został objęty I etapem procesu modernizacji Kanału Gliwickiego, zgodnie z umową nr POIS.07.05.00-00-003/10-00, której realizację współfinansowano ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). Wartość prac remontowych wyniosła ponad 17 mln zł (netto).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko