Drukuj
Kategoria: Faza I
Odsłony: 9137

Wybudowany w latach trzydziestych XX wieku Kanał Gliwicki wraz z upływem lat stawał się coraz bardziej wyeksploatowany i zdekapitalizowany. Środki uzyskiwane przez administratora nie wystarczały na przeprowadzanie większych remontów i modernizacji. W ramach „Programu dla Odry 2006” udało się w latach 2004-2008 wyremontować południową komorę śluzy Kłodnica. Dopiero środki unijne pozwolą przeprowadzić gruntowny remont i modernizację śluz Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica.

Preumowa

Dla projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w dniu 09.09.2008 r. podpisano preumowę nr POIS.7.5-01, co pozwoliło kontynuować prace nad sporządzeniem dokumentacji.

Umowa o Dofinansowanie

Celem realizacji projektu RZGW Gliwice w dniu 27.09.2011 r. podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę nr POIS.07.05.00-00-003/10-00 o Dofinansowanie projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej”

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 175 000 000,00PLN. Dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ) - 143 006 585,45 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.