Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę szafy zabudowanej, wybrano ofertę Pana Zygmunta Gaczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INDEKOR ZYGMUNT GACZYŃSKI z Gliwic o wartości brutto:
3 677,70 zł.