Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

Kosztem niespełna 10,4 mln zł kontynuowana jest modernizacja śluzy Kanału Gliwickiego w Łabędach. Zakłada się, że wykonawca, wybrany w przetargu na wykonanie zadania pn."Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy" w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II, ukończy inwestycję latem 2018 r.
Zakres prowadzonych prac obejmuje m.in. zakończenie remontu komory południowej śluzy oraz kompleksowe prace w bliźniaczej komorze północnej. Całość prac jest jednak prowadzona w taki sposób, by w najbliższym sezonie nawigacyjnym żegluga odbywała się zmodernizowaną komorą południową, w której obecnie trwa intensyfikacja robót. Ponadto w ramach projektu modernizacji na śluzie Łabędy wyremontowane zostaną także awanporty (górny i dolny), powstanie nowy kanał obiegowy umożliwiający regulację poziomu wody na sekcji VI i V Kanału Gliwickiego. Po wielu latach przestoju zostanie uruchomiony kanał śluzowania oszczędnościowego, pozwalający na zużycie mniejszej ilości wody potrzebnej do prześluzowania jednostek pływających. W trakcie prac zmodernizowane zostaną elementy konstrukcyjne śluzy m.in. ściany stalowe komór i awanportów, elementy betonowe głowy górnej i dolnej, dalby i kierownice na awanportach, zregenerowane zostaną wrota, zaś zużyte napędy i mechanizmy zostaną zastąpione nowymi hydraulicznymi. Budynki maszynowni i sterownia zyskają nowoczesne instalacje: elektryczne, teletechniczne, automatyczne, sanitarne, klimatyzację oraz monitoring. Na terenie śluzy powstaną nowe parkingi, chodniki, drogi holownicze i place manewrowe. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "POM" Sp. z o.o.