Drukuj
Kategoria: Faza II
Odsłony: 1627

Śluzy Kanału Gliwickiego zbudowane w latach 30. XX wieku z biegiem lat stawały się coraz bardziej awaryjne. Konstrukcje stalowe narażone na ciągłe oddziaływanie zasolonej Kłodnicy stopniowo ulegały procesom korozji. Betonowe elementy traciły swoje właściwości, zaś awanporty z dalbami nosiły coraz więcej śladów po zestawach pływających. Po blisko 80 latach eksploatacji tej drogi wodnej kapitalny remont stał się koniecznością. Dotychczas prowadzone prace naprawcze były niewystarczające i polegały głównie na remontach wrót śluz, które ulegały częstym uszkodzeniom. Wspawanie nowych elementów w miejsce uszkodzonych nie przynosiło jednak długotrwałych efektów. Metal, z którego wykonano wrota, był trudno spawalny, a miejsca spawów szybciej ulegały korozji. Co prawda w ramach Programu dla Odry 2006 administratorowi udało się w latach 2004-2008 wyremontować południową komorę śluzy Kłodnica, jednak realna szansa na pobudzenie żeglugi po kanale pojawiła się wraz z możliwością pozyskania dofinansowania unijnego na przeprowadzenie generalnego remontu obiektów Kanału Gliwickiego.

 

Plan modernizacyjny dla kanału gliwickiego


Projekt pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" zakładał kompleksowy remont czterech z sześciu śluz Kanału Gliwickiego.

 

Przedsięwzięcie znalazło się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W dniu 9 września 2008 roku podpisano preumowę, co pozwoliło rozpocząć prace nad sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 27 września 2011 roku podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - instytucją wdrażającą -właściwą umowę o dofinansowanie projektu modernizacji śluz. Ten oszacowany na 175 mln zł projekt uzyskał nieco ponad 143 mln zł dofinansowania ze środków unijnych, w ramach Funduszu Spójności POIiŚ, co rozpoczęło realizację I fazy przesięwzięcia.

 

Cały projekt obejmuje cztery spośród sześciu śluz Kanału Gliwickiego: Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnicę. Modernizacja na śluzach Kłodnica i Rudziniec zakończyła się w ramach I fazy projektu, zaś prace na śluzach Dzierżno i Łabędy są kontynuowane w ramach II fazy. Zakres ujętych w projekcie prac był niemal taki sam dla każdej z przeznaczonych do pilnego remontu śluz. W ramach robót przewidziano m.in. rekonstrukcję betonów na głowie górnej i dolnej, remont dna i ścian komór oraz międzyśluzia, remonty sterowni śluz i istniejących budynków technicznych, a także budowę nowych budynków socjalnych. W projekcie uwzględniono również remont awanportów i wykonanie w nich przystani umożliwiających zestawom towarowym oczekiwanie na śluzowanie oraz odtworzenie zasuw międzykomorowych, które pozwalają na oszczędzanie wody. W czasie modernizacji wymieniana jest część wrót i zasuw śluz, a także wszelkie instalacje elektryczne i teletechniczne. Co więcej, sieć elektryczna przystosowywana jest do zasilania rezerwowego agregatem prądotwórczym. Znaczącą część wysłużonych już lamp zastępuje nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED.

 

Nadrzędnym celem całego przedsięwzięcia jest zmniejszenie awaryjności tych obiektów, dzięki czemu Kanał Gliwicki staje się bezpieczny i dla korzystających z tej drogi transportu, i dla okolicznych mieszkańców. Modernizacja umożliwia znaczne zwiększenie zdolności transportowej kanału. Oznacza to odciążenie dróg i szlaków kolejowych, co zmniejszy związane z tymi rodzajami transportu uciążliwości, takie jak hałas i emisja zanieczyszczeń. Dodatkowym celem projektu jest też skrócenie czasu śluzowań. Zakres prowadzonych prac jest istotny dla utrzymania Kanału Gliwickiego w należytym stanie i jednocześnie dla podjęcia próby przywrócenia tej drodze wodnej jej dawnej świetności. Oznacza to, że Kanał Gliwicki po modernizacji będzie w pełni sprawną, bezpieczną, ale przede wszystkim atrakcyjną dla transportu drogą żeglowną, po której będzie się też odbywał ruch turystyczny.

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone.
Więcej