Drukuj
Kategoria: Faza II
Odsłony: 2107

Zgodnie z umową nr POIS.03.02.00-00-0001/16-00, zwartą w dn. 23 marca 2016 r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, planowany całkowity koszt realizacji II Fazy projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” wynosi 50 528 662,99 PLN (pięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 99/100 PLN). Kwota dofinansowania ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ) wynosi 47 962 807,99 PLN (czterdzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem 99/100 PLN).

W dniu 12.04.2017 r. do przedmiotowej umowu podpisano aneks nr POIS.03.02.00-00-0001/16-01, który wydłużył termin kwalifikowania wydatków do 31.12.2018 r. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 48 684 490,61 PLN.

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone.
Więcej