Drukuj
Kategoria: Faza II
Odsłony: 5904

Badania, które przeprowadzono na terenie śluz, ujętych w projekcie, a w szczególności zaś płynące z nich wnioski, dały możliwość przygotowania szerokiego planu modernizacyjnego dla każdego obiektu. Ich szczegóły znalazły się w projektach architektoniczno-budowlanych opracowanych dla każdej śluzy na potrzeby realizacji projektu modernizacji. Jako że plan modernizacyjny był podobny dla każdego obiektu, ich zakres przedstawić można na przykładzie śluzy Łabędy.

W projekcie architektoniczno-budowlanym dla śluzy Łabędy zaznaczono, że zakres robót obejmuje: przebudowę, rozbudowę i remont obiektu z awanportami i budynkami oraz nowo projektowane rurociąg obiegowy (by-pass) i budynek socjalny z zagospodarowaniem terenu przyległego, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej.

 

W ramach przebudowy i remontu śluzy Łabędy z awanportami realizowany jest szereg prac:

a) remont i modernizacja elementów hydrotechnicznych obejmuje:

b) W ramach remontu i modernizacji istniejących obiektów budowlanych przewidziano następujące elementy:

c) W ramach prac elektrycznych związanych z przebudową i remontem śluzy:

d) Rurociąg obiegowy (by-pass) i sieci sanitarne na terenie śluzy:

e) projektowany budynek socjalny:

Choć dziś trudno wyobrazić sobie jakikolwiek obiekt użyteczności publicznej nieposiadający odpowiedniego zaplecza sanitarnego, niemieccy budowniczy śluz na Kanale Gliwickim w ogóle nie przywiązywali do tego uwagi.

Plan remontowy śluzy Łabędy wraz z awanportami zakładał, że prace będą wykonane dwuetapowo. W pierwszej kolejności została wyremontowana lewa, południowa nitka śluzy, która na czas remontu była nieczynna. W tym czasie prawa nitka zapewniała możliwość żeglugi na Kanale Gliwickim. W drugiej kolejności prowadzony jest remont prawej, północnej nitki śluzy przy pracującej nitce południowej. Budowa budynku socjalnego oraz by-pass i sieci sanitarne są realizowane w trakcie prac przy śluzie.