banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 07/2015
z dnia 13.10.2015 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.
1)    Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi.
a)    Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
b)    Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II
c)    Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
d)    Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
2)    Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak
3)    Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
a)    Śluzy na Kanale Gliwickim – do 31.10.2015 r. śluzy czynne codziennie od 6:00 do 22:00. W pozostałym okresie sezonu nawigacyjnego codziennie bez niedziel i świąt.
b)    Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:30 do 21:30  Przerwa: 13:30 – 14:30
4)    W sezonie nawigacyjnym 2015 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:
a)    Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)
b)    Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)
Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na  śluzach: Dzierżno, Łabędy  w okresie sezonu nawigacyjnego 2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w  śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
5)    Planowane zamknięcie śluz
Brak
6)    Utrudnienia na szlaku związane  z obniżeniem zwierciadła wody
Brak
7)    Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.
a)    Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.
b)    Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa  120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).
c)    Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm
d)    Rzeka Odra  w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku  występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi

Kędzierzyn – Koźle 10-09-2015r.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 GliwiceRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, iż z dniem 10.09.2015 r. zostaje przywrócony ruch żeglugowy  na III sekcji Kanału Gliwickiego (śluza Sławięcice – śluza Rudziniec).

Kędzierzyn – Koźle 07-09-2015r.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 GliwiceRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 07.09.2015 r. doszło do awarii jazu bocznego śluzy Sławięcice. W związku z powyższym zostaje wstrzymany do odwołania ruch żeglugowy na III sekcji Kanału Gliwickiego (śluza Sławięcice – śluza Rudziniec).
Po usunięciu awarii jazu bocznego ruch żeglugowy na III sekcji zostanie niezwłocznie przywrócony.

Za utrudnienia przepraszamy.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, iż w związku z modernizacją śluzy Łabędy w dniach 31.08 – 04.09.2015 r. wystąpią utrudnienia w żegludze w awanporcie dolnym śluzy Łabędy – strona północna. Utrudnienia będą związane z robotami budowlanymi prowadzonymi przy dalbach.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Kędzierzyn – Koźle 28-08-2015 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, iż w związku z modernizacją śluzy Łabędy  w dniach 31.08 – 04.09.2015 r. wystąpią utrudnienia w żegludze w awanporcie dolnym i górnym śluzy Łabędy – strona północna. Utrudnienia będą związane z robotami budowlanymi prowadzonymi przy dalbach.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.