banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otwiera dla żeglugi z dniem 24-03-2017 r.:

  1. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 z głębokością tranzytową 180 cm
  2. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 z głębokością tranzytową 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi.

Godziny otwarcia śluzy Koźle w sezonie nawigacyjnym 2017 r. - codziennie od 6:00 do 22:00

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego informuje, że w związku z awarią komory południowej śluzy Dzierżno nastąpi wstrzymanie do odwołania żeglugi przez śluzę Dzierżno na Kanale Gliwickim.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim i Kanale Kędzierzyńskim z dniem 18.12.2016 r. Armatorzy, których obiekty pływające nie biorą udziału w pracach związanych z modernizacją śluz proszeni są o niezwłoczne opuszczenie Kanału Gliwickiego.

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 08/2016

z dnia 18.11.2016 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

1) Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi.

a) Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III

b) Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III

d) Rzeka Odra w km 51+200 – 95+600 – klasa Ia – brak wymaganej głębokości tranzytowej 1,2 m

2) Drogi wodne zamknięte dla żeglugi

Brak

3) Godziny otwarcia śluz żeglugowych:

a) Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 bez niedziel i świąt.

b) Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00

4) RZGW w Gliwicach informuje, że od dnia 17.11.2016 r. śluzowanie na śluzie w Dzierżnie odbywa się komorą południową. Komora północna została wyłączona z eksploatacji z uwagi na trwające prace modernizacyjne. Ponadto informujemy, iż w awanportach śluzy Dzierżno zostało wystawione nowe oznakowanie nawigacyjne wytyczające szlak żeglugowy. Prosimy o stosowanie się do w/w oznakowania i zachowanie bezpieczeństwa na szlaku.

5) W sezonie nawigacyjnym 2016 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:

a) Śluza Dzierżno – komora północna (modernizacja komory)

b) Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory) Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2016 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

6) Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu. Brak

7) Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.

a) Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.

b) Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa 120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm

d) Rzeka Odra w km 94+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm

e) Rzeka Odra w km 51+200 – 94+000 (ujście Kłodnicy do Odry) występują liczne wypłycenia, odsypiska skutkujące zmniejszeniem głębokości tranzytowej do 30 cm. W korycie rzeki mogą występować dodatkowe utrudnienia w postaci powalonych drzew.

8) Planowane zamknięcie Kanału Gliwickiego dla żeglugi 16.12.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje, że w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy budowlanej syfonu rzeki Kłodnicy w dniu 25.10.2016 r. zostanie zamknięta dla ruchu żeglugowego sekcja I Kanału Gliwickiego (odcinek pomiędzy śluzami Kłodnica – Nowa Wieś).
Ponowne otwarcie sekcji I – 26.10.2016 r.
Za utrudnienia przepraszamy