banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Komunikat Ogólny nr 02/2016

z dnia 16.05.2016 r.

 

 1. Od 18.04.2015 r. wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi.
  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
 2. Drogi wodne zamknięte dla żeglugi
  1. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia – brak wymaganej głębokości tranzytowej 1,2 m
 3. Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
  1. Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 bez niedziel i świąt. Od 01.05.2016 r. do 31.10.2016 r. śluzy czynne codziennie od 6:00 do 22:00
  2. Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00
 4. W sezonie nawigacyjnym 2016 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:
  1. Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)
  2. Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)
  Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2016 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
 5. Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.
  1. a) Śluza Nowa Wieś – komora północna – wyłączona z eksploatacji. Niezbędne wykonanie remontu uszczelnień wrót górnych. Planowany termin uruchomienia komory północnej – 15.06.2016 r.
  2. b) Śluza Kłodnica – komora północna – wyłączona z eksploatacji z powodu awarii kabla zasilającego śluzę. Planowany termin uruchomienia komory północnej - 01.06.2016 r.
 6. Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.
  1. Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.
  2. Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa 120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm
  4. Rzeka Odra:
   w km 94+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm)
   w km 51+200 – 94+000 (ujście Kłodnicy do Odry) występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, skutkujące obniżeniem głębokości tranzytowej do 30cm. Na wymienionym odcinku mogą występować dodatkowe utrudnienia w postaci powalonych pni drzew, całe lub uszkodzone ostrogi które nie są oznakowane znakami żeglugowymi.
 7. Utrudnienia na szlaku żeglugowym.
  RZGW w Gliwicach informuje, że w awanportach śluzy Łabędy zostało wystawione nowe oznakowanie nawigacyjne wytyczające szlak żeglugowy. Prosimy o stosowanie się do w/w oznakowania i zachowanie bezpieczeństwa na szlaku.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zamyka dla żeglugi z dniem 9-05-2016r. rzekę Odrę w km 51+200 – 95+600 – klasa Ia. Zamknięcie szlaku żeglownego spowodowane jest trwałym obniżeniem poziomu wody w rzece Odrze, który nie zapewnia osiągnięcia wymaganej głębokości tranzytowej – 1,20 m.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otwiera dla żeglugi z dniem 18-04-2016 r.:

 

 

 1. Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180cm.
 2. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 z głębokością tranzytową 180cm
 3. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
 4. Kanał Kędzierzyński z głębokością tranzytową 140 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).

 

 

Godziny otwarcia śluz żeglugowych w sezonie nawigacyjnym 2016 r.:


Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 bez niedziel i świąt.

 

Od 01.05.2016 r. do 31.10.2016 r. śluzy czynne codziennie od 6:00 do 22:00


Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2016 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

Komunikat Ogólny nr 01/2016

z dnia 11.04.2016 r.

 

 1. Planowany termin otwarcia sezonu nawigacyjnego 2016 r. : 18-04-2016 r.
  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
 2. Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak
 3. Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
  1. Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 bez niedziel i świąt. Od 01.05.2016 r. do 31.10.2016 r. śluzy czynne codziennie od 6:00 do 22:00
  2. Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00
 4. W sezonie nawigacyjnym 2016 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:
  1. Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)
  2. Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory) Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2016 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
 5. Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu. Brak
 6. Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.
  1. Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.
  2. Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa 120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi

 

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 08/2015
z dnia 13.11.2015 r.
Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.
1)    Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi.
a)    Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
b)    Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II
c)    Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
d)    Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
2)    Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak
3)    Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
a)    Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie od 6:00 do 22:00  bez niedziel i świąt.
b)    Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:30 do 21:30  Przerwa: 13:30 – 14:30
4)    W sezonie nawigacyjnym 2015 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:
a)    Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)
b)    Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)
Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na  śluzach: Dzierżno, Łabędy  w okresie sezonu nawigacyjnego 2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w  śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
5)    Planowane zamknięcie śluz
Brak