banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, iż w związku z modernizacją śluzy Łabędy w dniach 31.08 – 04.09.2015 r. wystąpią utrudnienia w żegludze w awanporcie dolnym śluzy Łabędy – strona północna. Utrudnienia będą związane z robotami budowlanymi prowadzonymi przy dalbach.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Kędzierzyn – Koźle 28-08-2015 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, iż w związku z modernizacją śluzy Łabędy  w dniach 31.08 – 04.09.2015 r. wystąpią utrudnienia w żegludze w awanporcie dolnym i górnym śluzy Łabędy – strona północna. Utrudnienia będą związane z robotami budowlanymi prowadzonymi przy dalbach.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, że w związku z koniecznością wykonania robót remontowych na pochylni DAMEN shipyards Koźle, w dniach od 19.08.2015 r. do 22.08.2015 r. zostanie obniżone piętrzenie wody na odcinku Koźle – Januszkowice o ok. 80 cm.

 

W związku z powyższym wszyscy użytkownicy drogi wodnej znajdujący się poniżej stopnia wodnego Koźle proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie nawigacji na powyższym akwenie oraz o wzmożony nadzór nad obiektami pływającymi w czasie postoju. (Przewidywany czas rozpoczęcia operacji 19.08. godz. 18:00 –rozpoczęcie obniżania piętrzenia 22.08 godz. 18:00 rozpoczęcie powrotu do NPP.)

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia przy korzystaniu z dolnego kanału Zabytkowej Śluzy Koźle.

Prosimy również o zabezpieczenie sprzętu pływającego zacumowanego na dolnej wodzie stopnia Koźle bądź poluzowanie cum, aby przeprowadzona operacja nie mogła mieć wpływu na jego uszkodzenie lub zatopienie.

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 06/2015
z dnia 11.08.2015 r.

RZGW w Gliwicach - Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje, iż w dniach 10 - 14 sierpnia 2015 r. zostanie obniżony poziom zwierciadła wody IV sekcji Kanału Gliwickiego (śluza Rudziniec - śluza Dzierżno) do wartości 60 cm poniżej NPP czyli do rzędnej 193,81 m n p m Kr. Obniżenie wody spowodowane jest pracami remontowymi jazu segmentowo-klapowego w Pławniowicach na Kanale Gliwickim realizowanymi przez firmę SKANSKA S.A