banerek

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 03/2015
z dnia 01.07.2015 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w dniu 25.06.2015 r. w godz. 6:00 – 22:00 zostanie obniżony poziom zwierciadła wody II sekcji Kanału Gliwickiego (śluza Nowa Wieś – śluza Sławięcice) o 60 cm poniżej NPP. Głębokość tranzytowa będzie wynosiła 1,2 m. Za utrudnienia przepraszamy

RZGW w Gliwicach - Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje, iż w dniach 28-29 maj 2015 r. zostanie obniżony poziom zwierciadła wody VI sekcji Kanału Gliwickiego  (śluza Łabędy - Port Gliwice) do wartości 50 cm poniżej NPP czyli do rzędnej 208,41 m n p m Kr.


Prosimy o zabezpieczenie sprzętu i mienia tak żeby planowana operacja nie miała wpływu na jego uszkodzenie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, iż w związku z remontem Starego Jazu na rzece Odrze w m. Kędzierzyn - Koźle :

28.05.2015 w godz. 7:00 – 20:00 nastąpi podpiętrzenie zwierciadła wody dolnego stanowiska hydrowęzła Koźle (rzeka Odra km 95+600 – 98+600 oraz sekcja „0” Kanału Gliwickiego, Port Koźle) do poziomu 165,71 m n p m czyli 40 cm powyżej NPP (165,31 m n p m).

Prosimy o zabezpieczenie sprzętu pływającego zacumowanego na dolnej wodzie stopnia Koźle aby przeprowadzona operacja nie mogła mieć wpływu na jego uszkodzenie lub zatopienie.

z dnia 14.05.2015 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.