banerek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w związku z koniecznością realizacji zadania pn. „Remont betonów oraz wrót zabytkowej śluzy Koźle na rzece Odrze w m. Kędzierzyn –Koźle” od m-ca lipca 2013 r. nastąpi zamknięcie ruchu żeglugowego przez zabytkową śluzę Koźle w km 95+540 rzeki Odry.

Dokładne terminy zamknięcia oraz ponownego otwarcia zabytkowej śluzy Koźle zostaną podane w odrębnym komunikacie po uzgodnieniu harmonogramu z Wykonawcą robót.

Prosimy wszystkich armatorów i użytkowników drogi wodnej o uwzględnienie powyższego faktu w swoich planach żeglugowych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje o dodatkowych dniach otwarcia dla żeglugi Kanału Gliwickiego.

Śluzowania jednostek pływających na Kanale Gliwickim odbywają się od poniedziałku do soboty oraz w niedziele: 28-04-2013r., 05-05-2013r., w godzinach od 6 do 22.

W pozostałe niedziele oraz dni świąteczne Kanał Gliwicki jest zamknięty dla żeglugi.

Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie -Koźlu informuje, o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej przez TAURON DYSTRYBUCJA dla Śluzy Sławięcice w dniach 11-04-2013 oraz 12-04-2013 w godzinach od 800 do 1400. W związku z powyższym konieczne jest wstrzymanie żeglugi w wyznaczonych godzinach prze śluzę Sławięcice na Kanale Gliwickim.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otwiera dla żeglugi z dniem 08-04-2013 r.:

  • Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180cm.
  • Odcinek rzeki Odry w km 98+100 – 98+600 z głębokością tranzytową 180cm.
  • Kanał Kędzierzyński z głębokością tranzytową 120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).

Śluzowania jednostek pływających na Kanale Gliwickim będą mogły odbywać się codziennie w godzinach od 600 do 2200, bez niedziel i świąt.

Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Kłodnica, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2013 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.