banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w dniu  dzisiejszym  tj.  12.06.2018 r.  od godziny  14.00   uruchamia  żeglugę  na  śluzie  pociągowej  w  Januszkowicach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodfarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w  dniach od 11 czerwca 2018 r. od  godziny 6.00  do  dnia  12 czerwca 2018 r. do godziny 22.00  zamyka  śluzę  pociągową  w  Januszkowicach,  ze  względu  na  konieczność  usunięcia  awarii  wrót  dolnych.  Małe  obiekty  pływające  mogą  być  w  tym  czasie  śluzowane  przez  śluzę  małą.

Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 29.05.2018r. od godziny 6.00 do godziny 22.00 wstrzymuje żeglugę na śluzie  Krapkowice  km 123,5 rzeki Odry z  uwagi  na  konieczność  przeprowadzenia robót remontowych na śluzie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 18.05.2018 od godziny 7.00 do godziny 11.00 wstrzymuje żeglugę na odcinku rzeki Odry pomiędzy stopniami wodnymi Opole km 150,50 i Wróblin km 157,70,  z uwagi na konieczność całkowitego obniżenia piętrzenia jazem Wróblin z uwagi na prowadzone roboty modernizacyjnych  na  jazie.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w miniony piątek 11 maja udostępnił plac budowy największej w kraju inwestycji hydrotechnicznej, środowisku akademickiemu i studentom kierunków związanych z gospodarką wodną.


Obszar budowanego polderu Racibórz Dolny, który uchroni przed niebezpieczeństwem powodzi blisko 2,5 mln mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, wizytowało prawie 100 młodych adeptów hydrotechniki i przyszłych inżynierów ochrony środowiska, którym towarzyszyli pracownicy akademiccy.
Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w wykładach, w czasie których praktycy i przedstawiciele PGW Wody Polskie przedstawili zakres inwestycji, kluczowe znaczenie ukończonego polderu dla minimalizacji ryzyka powodzi, złożoność projektu i konieczność towarzyszących jego realizacji przesiedleń, działania kompensacyjne przyrodniczo oraz wiele innych. Po zapoznaniu się z bogatą warstwą teoretyczną kontynuowano wizytę studyjną na placu budowy, gdzie największe zainteresowanie uczestników wzbudzała budowla przelewowo-spustowa.

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 02/2018 z dnia 10.05.2018 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich zaprasza serdecznie środowisko akademickie i studentów do wzięcia udziału w wizycie studyjnej na placu budowy największej inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym w Polsce – suchego zbiornika Racibórz Dolny.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – administrator Kanału Gliwickiego otworzył właśnie ten szlak nawigacyjny dla żeglugi.
Kanał Gliwicki, nazywany również Górnośląskim jest jedynym takim w kraju. Od lat 30-tych minionego wieku łączy Górny Śląsk z Odrą. Sześć śluz na odcinku o długości 42 km między Gliwicami a Kędzierzynem-Koźlem, zapewnia żeglugę transportową i turystyczną. Choć śluzy na kanale, umożliwiające pokonanie różnicy poziomów wody, są zabytkowe, za sprawą sukcesywnie prowadzonych prac modernizacyjnych pozwalają na bezpieczne i sprawne pokonanie drogi wodnej.
Jednostki pływające wróciły na wody kanału, położonego w dolinie rzeki Kłodnicy po zimowej przerwie, 3 kwietnia. Śluzowanie odbywa się w robocze dni tygodnia w godz. od 6.00 do 22.00.
Otwarcie dla żeglugi Kanału Gliwickiego poprzedziło sondowanie szlaku, rewizja drogi wodnej. Dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach duże znaczenie przed rozpoczęciem sezonu nawigacyjnego miała też wizyta terenowa Prezesa Wód Polskich.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 30.03.2018 od godziny 18:00  przywraca  żeglugę na odcinku  rzeki Odry pomiędzy stopniami Zawada km 174,85 i Ujście Nysy km 180,50 z głębokością  tranzytową   180 cm.