banerek

Ochrona przed powodzią to najważniejsze zadanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – podkreślił prezes Przemysław Daca podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 marca w siedzibie Wód Polskich w Warszawie. Ta nowa rządowa organizacja powstała 1 stycznia tego roku na postawie ustawy Prawo wodne. Wody Polskie, jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w naszym kraju, połączyły rozproszone wcześniej kompetencje m.in. z zakresu ochrony przed powodzią. Dzięki temu już wdrożono pierwsze usprawnienia. Powstał jeden alertowy e-mail na wypadek powodzi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W konferencji uczestniczyli również zastępcy prezesa Wód Polskich Joanna Kopczyńska i Krzysztof Woś.


Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca zaprasza przedstawicieli mediów na konferencję prasową pt. "Monitoring zagrożeń powodziowych" na temat roli Wód Polskich w ochronie przed powodzią. Spotkanie odbędzie się jutro 15 marca (czwartek) o godz. 11.00. W siedzibie Wód Polskich w Warszawie, ulica Grzybowska 80/82 (VII piętro, sala 702).

W konferencji wezmą udział: Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś. Prosimy o potwierdzenie obecności.

Sergiusz Kieruzel
Rzecznik prasowy PGW Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) przyjmowanie wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie się odbywało w godz.7.00 – 17.00 w pokoju nr 104 (sala konferencyjna).

Dla ułatwienia przygotowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacje wniosków o zatwierdzenie taryf, udostępniamy na naszej stronie wersje edytowalne wzorów tabel, które stanowią załączniki do wniosku taryfowego oraz samego wniosku. Wzory te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Publikujemy również instrukcję dotyczącą wypełnienia Tabeli I.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do 12 marca powinny przesłać do odpowiednich oddziałów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski o zatwierdzenie taryf. W strukturze PGW Wody Polskie na poziomie centralnym i w 11 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej zostały wyodrębnione wydziały taryf, a pracownicy tych komórek zostali już przeszkoleni w zakresie rozpatrywania wniosków o zatwierdzenie taryf składanych przez przedsiębiorców.

 

Wniosek taryfowy

Tabele

Instrukcja Tabela I

W Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozporządzenie określa właściwość terytorialną organu regulacyjnego – dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej – w sprawach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozporządzenie wskazuje zasięgi działania dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odniesieniu do gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikiem do rozporządzenia jest wykaz, w którym każda gmina została przyporządkowana jednemu z 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej w Wodach Polskich.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie uregulowania przez marszałków województw i starostów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, na które czeka część podległych mu pracowników.

W piśmie wysłanym do Głównego Inspektora Pracy Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wskazał przepisy, z których wynika, że pracownicy Wód Polskich, którzy do końca ubiegłego roku pracowali w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz starostwach powiatowych i 1 stycznia stali się z mocy ustawy Prawo wodne pracownikami Wód Polskich, tzw. trzynastki powinni otrzymać od swoich dawnych pracodawców.

Prezes Wód Polskich poinformował, że docierają do niego niepokojące sygnały od części pracowników, którzy nie otrzymali dotąd informacji od swoich dotychczasowych pracodawców w sprawie wysokości i terminu wypłacenia im trzynastek. Prezes Przemysław Daca dodał, że przedstawił ten problem w piśmie z dnia 16 lutego 2018 r., które skierował do wszystkich marszałków województw. Z odpowiedzi, które otrzymuje Prezes Wód Polskich wynika, że niektórzy marszałkowie zamierzają uchylić się od obowiązku wypłaty trzynastych pensji pracownikom, którzy nabyli u nich takie prawo.

Prezes Przemysław Daca wskazuje, że prawo do tzw. trzynastek dla części pracowników Wód Polskich mogą ustalić wyłącznie organy samorządu terytorialnego. Marszałkowie województw, a w szczególności powołani przez nich likwidatorzy wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, dysponują dokumentacją płacową oraz listami obecności pracowników, którzy otrzymywali wynagrodzenie w 2017 roku. Te źródła są miarodajną, właściwą i jedyną podstawą do ustalenia prawa do „trzynastek”. Prezes Wód Polskich zauważa też, środki na te wynagrodzenia powinny zostać zabezpieczone w budżetach urzędów marszałkowskich na 2017 r.

Pobierz skan pisma Prezesa PGW Wody Polskie do Głównego Inspektora Pracy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) przyjmowanie wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie się odbywało w godz.
7.00 – 17.00 w pokoju nr 104 (sala konferencyjna).

KOMUNIKAT Dot. : zamknięcia żeglugi na Odrze od km 55,0 do km 181,3 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w związku z zalodzeniem wszystkich kanałów śluzowych, śluz oraz rozwojem zjawisk lodowych na rzece Odrze od dnia 26.02.2018 r. od godziny 8.00 zamyka dla żeglugi do odwołania szlak żeglowny Odry od km 55,0 do km 181.3 (granica PGW WP RZGW w Gliwicach). Załogi wszystkich statków znajdujących się na powyższym szlaku proszone są o właściwe zabezpieczenie jednostek na postój zimowy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu informuje o zmniejszeniu głębokości tranzytowej na odcinku rzeki Odry od stopnia wodnego Januszkowice (km 105,6) do  stopnia wodnego Krępa (km 114,5) do poziomu 130 cm, ze względu na trwające prace modernizacyjne jazu piętrzącego Januszkowice. Obniżenie NPP o 50 cm na stopniu wodnym Krępa będzie trwać w okresie od 5.02.2018 r. do 28.02.2018 r.