banerek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podpisał właśnie umowę na dokończenie prac remontowych zabytkowej śluzy Koźle. Remont śluzy przeprowadzi firma Skanska S.A., wykonawca wyłoniony w przetargu.
Przeprowadzone prace doprowadzą zabytkową śluzę do pełnej sprawności technicznej. Śluza Koźle zyska po remoncie nowe poszycie wrót górnych, zakonserwowane zostaną wrota dolne i górne, nowe będzie też ich uszczelnienie, a stare zasuwy zastąpią nowe - z napędem elektrycznym. Wykonawca przeprowadzi również m.in. odmulenie kanału odpływowego i dopływowego.
Wartość inwestycji to 1 562 847,80 zł brutto. Zakres robót został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Zakończenie prac przewidziano na listopad 2014 r.