banerek

RZGW Gliwice ogłosza  Konkurs Pisemny - I PŁAWNIOWICE na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod prowadzenie pola campingowego - dz. 648/161, 374/162, 557/176 obr. Niewiesze

Ogłoszenie