banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 29.05.2018r. od godziny 6.00 do godziny 22.00 wstrzymuje żeglugę na śluzie  Krapkowice  km 123,5 rzeki Odry z  uwagi  na  konieczność  przeprowadzenia robót remontowych na śluzie.