banerek

W dniu 22 lutego 2011 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań, których celem jest koordynacja prac przygotowawczych do budowy, realizowanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, Zbiornika Racibórz.

W naradzie, której przewodniczył Pan Aleksander Marek Skorupa Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 udział wzięli przedstawiciele organów administracji publicznej zaangażowanych w realizację planowanego zadania, zarówno szczebla rządowego, jak samorządowego, m.in. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego oraz władze samorządowe. W trakcie spotkania przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pan inż. Tomasz Cywiński (Zastępca Dyrektora), omówił postęp prac przy realizacji inwestycji Zbiornik Racibórz Dolny (polder).