banerek

Przystąpiono do kolejnych etapów realizacji inwestycji pn. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder).

W dniu 1 sierpnia 2011 r. na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy nastąpiło podpisanie umów między Gminą Lubomia reprezentowaną przez Wójta Gminy dr Czesława Burka, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Artura  R. Wójcika.

Umowy dotyczyły pokrycia kosztów odtworzenia kaplicy w Grabówce oraz rekompensującego odtworzenia budynku użyteczności publicznej – Domu Kultury w Grabówce. Obiekty powstaną w zamian za te, które zniknął z Ligoty Tworkowskiej, w momencie rozpoczęcia budowy zbiornika Racibórz Dolny.

Kolejnym etapem umów będzie przystąpienie do postępowań przetargowych i rozpoczęcia robót.

Podpisanie w/w umów, jest milowym krokiem przybliżającym do realizacji budowy  zbiornika, który przyczyni się do poprawy ochrony przeciwpowodziowej w woj. śląskim.