banerek

W dniach 3-7.10.2011 roku, zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Pełnomocników Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej odbyło się 38 posiedzenie grupy roboczej ds. regulacji rzek, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przyległych do polsko-czeskiej granicy (Grupa R). Spotkanie odbyło się w miejscowości Jastarnia. W trakcie spotkania uzgodniono stanowiska strony polskiej i czeskiej w zakresie działań i robót prowadzonych na wodach granicznych i terenie przyległym do granicy państwowej, wyczerpując założony plan narady. Dokumenty z posiedzenia zostaną przekazane Pełnomocnikom Rządów obydwu krajów celem dalszego wykorzystania.