banerek

 

 

W dniach 3,4 i 17.11.2011 roku na obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zostały przeprowadzone zajęcia szkoleniowe z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Pyskowic. Zajęcia miały na celu nabycie umiejętności użycia sprzętu pływającego w sytuacjach awaryjnych i pożaru, zapoznanie z obiektami hydrotechnicznymi (Śluza Dzierżno, Śluza Rudziniec i ZW Pławniowice) usytuowanymi na terenie służbowej odpowiedzialności jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Pyskowicach oraz zapoznanie z drogami dojazdowymi do obiektów RZGW. Ważnym elementem zajęć prowadzonych przez pracowników RZGW Gliwice było wzajemne poznanie się i nabycie zaufania do umiejętności obu służb zaangażowanych w czasie działań kryzysowych. Służby RZGW Gliwice i PSP Pyskowice postanowiły zajęcia kontynuować w przyszłości.