banerek

dotyczących:

„Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań,
które należy przeprowadzić w drodze konsultacji”


oraz


„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”