banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zachęca do udziału w kolejnej edycji programu Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja pn. „Zaadoptuj rzekę”.
Tegoroczną, jubileuszową edycję edukacyjnego programu, swoim honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Prowadzona już od 10 lat akcja ma na celu zachęcenie do zainteresowania tematyką rzek i otoczenia opieką akwenów wodnych i rzek w pobliskiej okolicy.
„Zaadoptowanie rzeki” to poznawanie jej walorów przyrodniczych, ale także funkcji społecznych czy kulturalnych. Zaadoptowana rzeka może liczyć na działania na rzecz ochrony i poprawy jakości wody.
W programie „Zaadoptuj rzekę” mogą wziąć udział placówki oświatowe, samorządy, organizacje społeczne, firmy, jak również indywidualne osoby. Uczestnicy programu mogą się dzielić swoimi doświadczeniami i podjętymi inicjatywami na interaktywnej mapie. Więcej informacji na temat programu Klubu Gaja znajduje się na stronie internetowej: http://www.zaadoptujrzeke.pl/.