banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 19 września 2016 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu pn.: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy”

Załączniki:

- Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 19 września 2016 r

- Formularz składania uwag