banerek

GL.ZUZ.2.421.212.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, tj. miejskiego kanału sanitarnego o śr. 600 mm, biegnącego w ulicy Upadowej w Sosnowcu, stanowiących własność Sosnowieckich Wodociągów S.A.