banerek

GL.ZUZ.2.421.79.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Firmie AMW NAWROT S.J. pozwolenia wodnoprawnego na zrzut oczyszczonych ścieków przemysłowych do cieku Ożarowickiego za pomocą istniejącego wylotu brzegowego W2 na działce 488/3 w Pyrzowicach przy ul. Ułanów 1