Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Opole
Odsłony: 308

 

GL.ZUZ.3.421.53.2018.BS                                Opole 7 lutego 2018

Informacja o wszczęciu postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29-12-2017 r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Pana Kazimierza Kurowskiego właściciela Pracowni Projektowej PROKOM w Opolu, pełnomocnika Gminy Olesno, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez pana Sylwestra Lewickiego Burmistrza Olesna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, w zakresie przebudowy rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej - ul. Leśnej przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 494 - ul. Częstochowską w m. Świercze gm. Olesno, pow. Olesno, poprzez zarurowanie rowu, o parametrach:

Lokalizacja oraz zasięg oddziaływania przebudowy rowu drogowego poprzez jego zarurowanie:

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo, wterminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Akta sprawy są do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 2, w godz. 7.30 + 14.30.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.