Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Opole
Odsłony: 348

GL.ZUZ.3.421.21.2018.BS                                                      Opole 28 lutego 2018r

Informacja o wszczęciu postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28-12-2017 r. zostało wszczęte, na wniosek Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, ul. Marka Prawego 7/lc, 47-100 Strzelce Opolskie, postępowanie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kanalizacji Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (punktu zlewnego na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków) ścieków przemysłowych pochodzących z Ubojni Żywca oraz Zakładu Rozbioru i Przetwórstwa w Rozmierce.

  1. Obliczeniowa ilość odprowadzanych przemysłowych :

Qmaxh — 9,833 m3/h, Qsrd = 9,610 m3/d, Qmaxr = 1560 m3/rok.

  1. Podstawowe parametry urządzeń do gromadzenia i odprowadzania ścieków:
  2. Istniejący zbiornik wybieralny ścieków przemysłowych w Zakładzie Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa, przy ul. Dworcowej 10 w Rozmierce:
  1. Istniejący zbiornik wybieralny ścieków przemysłowych w Ubojni Żywca, przy ul. Szkolnej 10 w Rozmierce
  1. Punkt zlewny na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich

Zgodnie z art. 10 § 1, art.73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zainteresowane strony mają prawo, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni w Opolu - Zlewnia Odry Opolskiej, ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 2, w godz. od 7.30 do 14. 30. Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Szczęsny -tel.77 407 47 27.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, w związku z tym wszelkie zastrzeżenia i uwagi odnośnie przedmiotowego postępowania można składać przed upływem przedmiotowego terminu.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, tj. Zarządu Zlewni w Opolu - Zlewnia Odry Opolskiej, ul. Odrowążów 2 w Opolu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Strzeleckiego, przy ul Jordanowskiej 2, w Strzelcach Opolskich, w dniu 23 stycznia 2018 r.

Po upływie 14 dni od terminu podania informacji do publicznej wiadomości, organ przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego oraz wydania decyzji z art. 122 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121 z późn. zmianami).

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.