banerek

Otwarcie kanału dla żeglugi 2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 25.03.2019 r. godz. 6:00 otwiera dla żeglugi :

  1. Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180 cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. 

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

  1. Rzeka Odra – km 51+000 – 98+600

Szczegółowe informacje dot. warunków nawigacyjnych, godz. otwarcia śluz, utrudnień w żegludze zawarte są w komunikacie ogólnym Nr 1/2019

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2019

 

z dnia 22.03.2019 r.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

  • Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach otwarte dla żeglugi:
    1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
    2. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
    3. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – klasa Ia – (UWAGA – ograniczenia w żegludze, szczegółowe informacje w pkt. 6d )

Czytaj więcej:

Informujemy, że w myśl ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268) art. 90 ust. 1 przedstawiamy wyniki wstępnej analizy przesłanych sprawozdań (stan na 12.03.2019r.) z realizacji KPOŚK na obszarze działania PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach obejmujący wykaz aglomeracji zawierający informacje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 12 marca  2019 r. od godziny 6.00 do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 22.00 zamyka dla żeglugi odcinek drogi wodnej od śluzy Groszowice km 144,7 do śluzy Opole km 150,5 z powodu awarii wrót dolnych w Groszowicach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  od  dnia  02 marca 2019r. od  godziny  6.00  zostanie otwarty szlak żeglugowy na odcinku  od  kilometra 98,6 do  km 181,3 rzeki Odry. Głębokość tranzytowa 140 cm.

25 lutego zainaugurowano funkcjonowanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). To jeden z najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń naturalnych. System dostępny jest pod adresem www.isok.gov.pl.
System ISOK stanowi kompleksowe narzędzie ochrony przed groźnymi zjawiskami, w szczególności meteorologicznymi i hydrologicznymi. Dzięki nowoczesnym technologiom pozyskiwania danych, wykorzystaniu specjalnych modeli matematycznych i map zagrożeń, pozwala odpowiednio wcześniej przewidzieć zagrożenie, ocenić jego skalę oraz podjąć określone działania w celu minimalizacji ryzyka i strat związanych z nadzwyczajnym zjawiskiem.

W Bliszczycach zostanie przebudowany wał przeciwpowodziowy

W ramach współpracy polsko-czeskiej w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dniu 22 lutego 2019r. gościł przedstawicieli Povodi Odry státní podnik – instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną w Republice Czeskiej.
W wizycie roboczej, której gospodarzem był Dyrektor RZGW w Gliwicach Łukasz Lange, uczestniczyli ze strony Povodi Odry: Jiří Pagáč, pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego oraz Eva Hrubá, Kierownik Działu Inwestycji. RZGW w Gliwicach reprezentowali również: Tomasz Szczepanik, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, rekomendowany do pełnienia funkcji kierownika Grupy R, Marcin Jarzyński, Kierownik Działu Inwestycji w Zarządzie Zlewni w Gliwicach oraz Mirosław Marzec, Kierownik Nadzoru Wodnego w Raciborzu i zarazem kierujący Grupą P, wchodzącą wspólnie z Grupą R w skład Polsko–Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych.

Wody Polskie przejmują dokumentację przebudowy Polderu Żelazna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 15 lutego 2019 r. przejęło z rąk dotychczasowego inwestora – Marszałka Województwa Opolskiego dokumentację projektowo-techniczną przebudowy polderu Żelazna. Za sprawą tego kroku realizacja inwestycji nadzwyczaj ważnej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Opola zmierza ku wkroczeniu w zasadniczą fazę.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku z wystąpieniem stanu alarmowego na wodowskazie Brynica na cieku Brynica w dniu 12 lutego br., zintensyfikowano pracę służb Wód Polskich w Gliwicach, na odcinku cieku, gdzie zgodnie ze wskazaniem wodowskazu w dniu 12 lutego 2019 r. wystąpił stan 205 cm (5 cm powyżej stanu alarmowego). Odcinek ten objęto również fizycznym monitoringiem.

Z udziałem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, reprezentowanego przez Panią Marię Wisińską-Kurz – Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych oraz Panią Zdzisławę Stojek - Zastępcę Dyrektora ds. Usług Wodnych, 31 stycznia 2019r. odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W spotkaniu w miejscowości Jaworze poza przedstawicielami poszczególnych jednostek administracyjnych udział wziął również m.in. Marszałek Województwa Śląskiego - pan Jakub Chełstowski. W panelu poświęconym tematyce gospodarki wodnej w małych i średnich gminach województwa śląskiego Pani Maria Wisińska-Kurz, oraz Pani Zdzisława Stojek miały okazję poruszyć tematykę zmian ustawowych dokonanych na przestrzeni minionego roku w działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także działań w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, jakie realizowano w 2018 roku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Dyskusja z burmistrzami i wójtami województwa śląskiego dotyczyła przede wszystkim kwestii związanych z opłatami za korzystanie z wód i taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także działaniami Wód Polskich w zakresie prac utrzymaniowych w obrębie cieków w administracji PGW WP RZGW w Gliwicach na terenie województwa śląskiego.