banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Konferencja i wystawa na temat ścieków, 2007
(Conference and Exhibition on Wastewater)

Data: 18-20 września 2007

Miejsce obrad: Brno, Czechy

Organizator: Stowarzyszenie Ekspertów w dziedzinie Oczyszczania Ścieków Republiki Czeskiej (The Association of Wastewater Treatment Experts of the Czech Republic), we współpracy z EWA (European Water Association).

Będzie to już kolejna z cyklu konferencji, zapoczątkowanych w roku 1995. Głównym celem konferencji jest stworzenie międzynarodowego forum dla prezentacji najnowszych osiągnięć w zakresie oczyszczania ścieków, zagospodarowania osadów ściekowych w Europie i wymiany doświadczeń między ekspertami.

Więcej informacji na stronie: http://www.ewaonline.de/pages/workshops.htm

Europejskie badania naukowe na rzecz zarządzania obszarami dorzeczy

Data: 25-27 września 2007

Miejsce obrad: Bruksela, Belgia

Organizator: projekt badawczy HarmoniCA (6 Program Ramowy UE)

Będzie to końcowa konferencja projektu naukowego Harmoni-CA na temat możliwości wykorzystania wyników prac badawczych w zakresie harmonizacji, wymiany i upowszechniania wiedzy, doświadczeń i narzędzi przydatnych dla w praktyce wdrażania RDW w krajach członkowskich..

Więcej informacji na stronie: http://www.harmoni-ca.info/Conferences/Upcoming_Meetings/European_Research/index.php

Kontakt z organizatorami: Saskia Vos Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Europejska Konferencja o Wodzie
Bruksela, Belgia, 22-23 marzec 2007

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Dyrekcję Generalną Środowiska Komisji Europejskiej, Wspólne Centrum Badawcze, Eurostat i Europejską Agencję Środowiska. Otwarcie konferencji przypadnie w Światowym Dniu Wody.

Podczas konferencji planowane jest m.in. przedstawienie przez Dyrektora Generalnego ds. Środowska, Pana Stavrosa Dimas pierwszego raportu o wdrożeniu RDW. Tego samego dnia zostanie przedstawiony Europejski System Informacji o Wodzie (WISE – Water Information System for Europe).

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html

NOVATECH
Lion, Frncja, 25-28 czerwca 2007

Organiator: grupa badawcza Rhône-Alpes na teon Water Infrastructure

Przedmiotem konferencji są nowoczesne, zrównoważone rozwiązania dotyczace zarządzania przepływami w warunkach pogodowych ze znaczna ilością opadów (np. wody burzowe) w obszarach miejskich. Podczas konferencji uwzględnione zostaną trzy istotne aspekty: zintegrowane podejście do planowania przestrzennego w miescie; innowacyjn rozwiąania technologiczne; zintegrowane podejście dla ochrony odbiorników / odbiorczyh części wód.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://www.novatech.graie.org/a_index.htm

Trzecia międzynarodowa konferencja na temat „Klimat i woda”
Helsinki, Finlandia, 3-6 września 2007

Konferencja adresowana jest do hydrologów, ekspertów z zakresu gospodarki wodnej i decydentów, stwarzając możliwość wymiany wyników prac badawczych, nowych koncepcji oraz problemów związanych z oddziaływanim zmian klimatów na zasoby wodne.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=215140&lan=EN

Sympozjum projektu badawcyego RISKBASE
ewilla, Hiszpania, 24-26 stycznia 2007

Będzie to pierwsze otwarte sympozium projektu badawczego RISKBASE, w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W ramach sieci RISKBASE, wiodący eksperci oraz przedstawiciele innych zainteresowanych stron dokonają podsumowania projektów bdawczych oraz innych znaczących inicjatyw związanych z z zagadnieniami zarządzania opartego na zintegrowanej ocenie ryzyka w odniesieniu do układu woda/osady/geba na poziomie zlewni.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://www.riskbase.info

Środowisko Europy
Czwarty Raport Oceny

Streszczenie

 

Proces „Środowisko dla Europy" jednoczy obecnie 56 państw z trzech kontynentów w celu wspólnego zajęcia się kwestiami środowiskowymi. W ramach tego procesu, Europejska Agencja Środowiska przygotowała dla regionu paneuropejskiego serię raportów, które dostarczają aktualnych, istotnych dla polityki środowiskowej oraz wiarygodnych informacji na temat wzajemnych relacji pomiędzy środowiskiem a społeczeństwem. Pierwszy wyczerpujący raport na temat stanu paneuropejskiego środowiska został zaprezentowany w Sofii w 1995 r. Kolejne uaktualnione raporty zostały przedstawione na Konferencjach Ministerialnych w Aarhus w 1998 r. oraz w Kijowie w 2003 r. Niniejszy raport jest czwartym w tej serii. Tam, gdzie to możliwe, raport ocenia osiągnięte postępy, przede wszystkim w porównaniu do celów szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego oraz strategii środowiskowej dla państw Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej.

Cały artykuł Streszczenia Czwartego Raportu Oceny, można pobrać w formacie PDF w dziale Download Środowisko Europy - Czwarty Raport Oceny

Współpraca z AESN ( Agence de L'Eau Seine-Normandie, Paryż, Francja) przypieczętowana została umową podpisaną 9 września 2001 roku.

    Główne cele tej współpracy to:

  • wymiana doświadczeń zawodowych, dokumentacji oraz wiedzy zapewniającej podnoszenie kompetencji, rozwój i postęp oraz praktyczne zastosowanie


  • wspólne organizowanie warsztatów, konferencji, technicznych wizyt w celu wymiany informacji i doświadczeń


  • wymiana ekspertów i profesjonalistów


  • aktywna współpraca w zakresie wykonywania konkretnych projektów, sporządzania opinii i innych dokumentów

Euro Riob

W dniach 19 - 21 października 2005 r. we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja EURO RIOB "Wymiana doświadczeń związanych z bezpieczeństwem powodziowym", której celem było zaprezentowanie obecnego stanu wiedzy i wymiana doświadczeń na temat bezpieczeństwa powodziowego w państwach będących członkami EURO-RIOB (europejskie organizacje zlewniowe). W dniach 19 - 21 października 2005 r. we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja EURO RIOB "Wymiana doświadczeń związanych z bezpieczeństwem powodziowym", której celem było zaprezentowanie obecnego stanu wiedzy i wymiana doświadczeń na temat bezpieczeństwa powodziowego w państwach będących członkami EURO-RIOB (europejskie organizacje zlewniowe).

Pełny tekst notatki w wersji polskiej i angielskiej znajduje się pod poniższymi linkami: