Drukuj
Kategoria: Archiwum
Odsłony: 12125

Europejska Konferencja o Wodzie
Bruksela, Belgia, 22-23 marzec 2007

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Dyrekcję Generalną Środowiska Komisji Europejskiej, Wspólne Centrum Badawcze, Eurostat i Europejską Agencję Środowiska. Otwarcie konferencji przypadnie w Światowym Dniu Wody.

Podczas konferencji planowane jest m.in. przedstawienie przez Dyrektora Generalnego ds. Środowska, Pana Stavrosa Dimas pierwszego raportu o wdrożeniu RDW. Tego samego dnia zostanie przedstawiony Europejski System Informacji o Wodzie (WISE – Water Information System for Europe).

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html

NOVATECH
Lion, Frncja, 25-28 czerwca 2007

Organiator: grupa badawcza Rhône-Alpes na teon Water Infrastructure

Przedmiotem konferencji są nowoczesne, zrównoważone rozwiązania dotyczace zarządzania przepływami w warunkach pogodowych ze znaczna ilością opadów (np. wody burzowe) w obszarach miejskich. Podczas konferencji uwzględnione zostaną trzy istotne aspekty: zintegrowane podejście do planowania przestrzennego w miescie; innowacyjn rozwiąania technologiczne; zintegrowane podejście dla ochrony odbiorników / odbiorczyh części wód.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://www.novatech.graie.org/a_index.htm

Trzecia międzynarodowa konferencja na temat „Klimat i woda”
Helsinki, Finlandia, 3-6 września 2007

Konferencja adresowana jest do hydrologów, ekspertów z zakresu gospodarki wodnej i decydentów, stwarzając możliwość wymiany wyników prac badawczych, nowych koncepcji oraz problemów związanych z oddziaływanim zmian klimatów na zasoby wodne.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=215140&lan=EN

Sympozjum projektu badawcyego RISKBASE
ewilla, Hiszpania, 24-26 stycznia 2007

Będzie to pierwsze otwarte sympozium projektu badawczego RISKBASE, w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W ramach sieci RISKBASE, wiodący eksperci oraz przedstawiciele innych zainteresowanych stron dokonają podsumowania projektów bdawczych oraz innych znaczących inicjatyw związanych z z zagadnieniami zarządzania opartego na zintegrowanej ocenie ryzyka w odniesieniu do układu woda/osady/geba na poziomie zlewni.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://www.riskbase.info

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.