Drukuj
Kategoria: Archiwum
Odsłony: 11294

Europejska Konferencja o Wodzie
Bruksela, Belgia, 22-23 marzec 2007

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Dyrekcję Generalną Środowiska Komisji Europejskiej, Wspólne Centrum Badawcze, Eurostat i Europejską Agencję Środowiska. Otwarcie konferencji przypadnie w Światowym Dniu Wody.

Podczas konferencji planowane jest m.in. przedstawienie przez Dyrektora Generalnego ds. Środowska, Pana Stavrosa Dimas pierwszego raportu o wdrożeniu RDW. Tego samego dnia zostanie przedstawiony Europejski System Informacji o Wodzie (WISE – Water Information System for Europe).

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html

NOVATECH
Lion, Frncja, 25-28 czerwca 2007

Organiator: grupa badawcza Rhône-Alpes na teon Water Infrastructure

Przedmiotem konferencji są nowoczesne, zrównoważone rozwiązania dotyczace zarządzania przepływami w warunkach pogodowych ze znaczna ilością opadów (np. wody burzowe) w obszarach miejskich. Podczas konferencji uwzględnione zostaną trzy istotne aspekty: zintegrowane podejście do planowania przestrzennego w miescie; innowacyjn rozwiąania technologiczne; zintegrowane podejście dla ochrony odbiorników / odbiorczyh części wód.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://www.novatech.graie.org/a_index.htm

Trzecia międzynarodowa konferencja na temat „Klimat i woda”
Helsinki, Finlandia, 3-6 września 2007

Konferencja adresowana jest do hydrologów, ekspertów z zakresu gospodarki wodnej i decydentów, stwarzając możliwość wymiany wyników prac badawczych, nowych koncepcji oraz problemów związanych z oddziaływanim zmian klimatów na zasoby wodne.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=215140&lan=EN

Sympozjum projektu badawcyego RISKBASE
ewilla, Hiszpania, 24-26 stycznia 2007

Będzie to pierwsze otwarte sympozium projektu badawczego RISKBASE, w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W ramach sieci RISKBASE, wiodący eksperci oraz przedstawiciele innych zainteresowanych stron dokonają podsumowania projektów bdawczych oraz innych znaczących inicjatyw związanych z z zagadnieniami zarządzania opartego na zintegrowanej ocenie ryzyka w odniesieniu do układu woda/osady/geba na poziomie zlewni.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie:
http://www.riskbase.info

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.