Drukuj
Kategoria: Archiwum
Odsłony: 10065

Europejczycy cenią środowisko naturalne. Sondaże Eurobarometru pokazują, że znacząca większość (ponad 70 %) pragnie, by decydenci z jednakową uwagą odnosili się do polityki w zakresie środowiska, polityki gospodarczej oraz społecznej. Jako obywatele, Europejczycy są gotowi podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jednak byliby bardziej do tego skłonni, wiedząc więcej o możliwościach wyboru związanych z ochroną środowiska naturalnego, które nic nie kosztują lub kosztują niewiele. Robiliby również więcej, mając przekonanie, że inni postępują tak samo.

 

 

W listopadzie 2005, Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała raport pt. "Środowisko Europy 2005 - Stan i prognozy". Jest to trzeci raport EEA o stanie i perspektywach środowiska. Poprzedni opublikowano w 1999 r. Celem raportu jest pomoc UE w planowaniu i ocenie polityki środowiskowej (streszczenie raportu).

Raport składa się z trzech głównych części

oraz z bibliografii.

Pelna wersja raportu w języku angielskim i polskim jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska: http://www.eea.europa.eu.

 

Część A – Ocena Zintegrowana

Przedmowa
1 Środowisko a jakość życia (str. 28)
2 Zmiana oblicza Europy (str. 36)
Środowisko atmosferyczne
3 Zmiany klimatu (str. 62)
4 Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie (str. 92)
Środowisko wodne
5 Zasoby wody słodkiej (str. 112)
6 Środowisko morskie i nadmorskie (str. 132)
Środowisko lądowe
7 Gleby (str. 168)
8 Bioróżnorodność (str. 182)
Integracja
9 Środowisko a sektory gospodarki (str. 216)
10 Perspektywy (str. 232)

Część B – Bazowy Zestaw Wskaźników

Przedmowa (str. 255)

Zanieczyszczenie Powietrza i Ubytek Ozonu (6 wskaźników)
Bioróżnorodność (3 wskaźniki)
Zmiany Klimatyczne (4 wskaźniki)
Wskaźniki Lądowe (2 wskaźniki)
Odpady (2 wskaźniki)

Woda
18 Wykorzystanie Zasobów Wody Słodkiej (str. 324)
19 Substancje Zużywające Tlen w Rzekach (str. 328)
20 Składniki Pokarmowe w Wodach Słodkich (str. 332)
21 Składniki Pokarmowe w Wodach Przejściowych, Przybrzeżnych i Morskich (str. 336)
22 Jakość Wody Kąpielowej (str. 340)
23 Chlorofil w Wodach Przejściowych, Przybrzeżnych i Morskich (str. 344)
24 Oczyszczanie Ścieków Komunalnych (str. 348)

Rolnictwo (2 wskaźniki)
Energia (5 wskaźników)
Rybołówstwo (3 wskaźniki)
Transport (3 wskaźniki)

Część C - Analiza porównawcza krajów

Profil krajowy dla Polski - “Krajowa karta wyników”, oparta na dziewięciu spośród podstawowych wskaźników

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.