Drukuj
Kategoria: Archiwum
Odsłony: 10454

Środowisko Europy
Czwarty Raport Oceny

Streszczenie

 

Proces „Środowisko dla Europy" jednoczy obecnie 56 państw z trzech kontynentów w celu wspólnego zajęcia się kwestiami środowiskowymi. W ramach tego procesu, Europejska Agencja Środowiska przygotowała dla regionu paneuropejskiego serię raportów, które dostarczają aktualnych, istotnych dla polityki środowiskowej oraz wiarygodnych informacji na temat wzajemnych relacji pomiędzy środowiskiem a społeczeństwem. Pierwszy wyczerpujący raport na temat stanu paneuropejskiego środowiska został zaprezentowany w Sofii w 1995 r. Kolejne uaktualnione raporty zostały przedstawione na Konferencjach Ministerialnych w Aarhus w 1998 r. oraz w Kijowie w 2003 r. Niniejszy raport jest czwartym w tej serii. Tam, gdzie to możliwe, raport ocenia osiągnięte postępy, przede wszystkim w porównaniu do celów szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego oraz strategii środowiskowej dla państw Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej.

Cały artykuł Streszczenia Czwartego Raportu Oceny, można pobrać w formacie PDF w dziale Download Środowisko Europy - Czwarty Raport Oceny

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.