Drukuj
Kategoria: Zamówienia powyżej progów UE
Odsłony: 1290

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie załącznika nr 1 do formularza oferty.

Wzór załącznika nr 1 - Informacje dotyczące złożonego w wersji elektronicznej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – znajduje się pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/14728