banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice 28.10.2013  r.
EZ/ NZM-370-35 /13                               
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  pn.: „Remont regulacji rzeki Białej km 18+000-21+500 m. Bielsko – Biała – usuwanie szkód powodziowych z 2010 r.  – Roboty niezbędne do wykonania dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”, została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MATEKS – BESKIDY   Monika Bryś
34-371 Ujsoły,   ul. Spacerowa 3


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów (przy kryterium 100% cena).

I.   Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1
Zakład Melioracyjno-Budowlany   „W i R” 
Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń sp.j.
34-600 Limanowa,  ul. Zygmunta Augusta 12
cena ofertowa - 318 159,55 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –  61,23 pkt

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe
„MATEKS – BESKIDY   Monika Bryś
34-371 Ujsoły,   ul. Spacerowa 3
cena ofertowa - 194 815,29  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –  100  pkt

Oferta nr 3
Zakład Robót Inżynieryjnych  „WODPOL”  mgr inż. Janusz Włoch
34-300 Żywiec,  ul. Matejki 1
cena ofertowa - 252 912,17 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –  77,02 pkt

Oferta nr 4
Budownictwo Wodno – Inżynieryjne i Drogowe  Spółka z o.o.
43-200 Pszczyna,   Ul. Bielska 36
cena ofertowa - 360 883,73  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –  53,98 pkt

II.    Informujemy, że w niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie podlega wykluczeniu, ani żadna oferta nie została odrzucona przez Zamawiającego.

III.    Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a) Pzp, umowa może być zawarta  niezwłocznie otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

 


Rozdzielnik

1.    Zakład Melioracyjno-Budowlany   „W i R”          fax:    18 / 33 75 277
Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń sp.j.
34-600 Limanowa, 
ul. Zygmunta Augusta 12

2.    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe                      tel:     691 737 272
„MATEKS – BESKIDY                                                e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Bryś
34-371 Ujsoły,
ul. Spacerowa 3

3.    Zakład Robót Inżynieryjnych  „WODPOL”              fax:    33 / 860 05 35
mgr inż. Janusz Włoch
34-300 Żywiec, 
ul. Matejki 1

4.    Budownictwo Wodno – Inżynieryjne i Drogowe      fax:    32 / 210 40 33
Spółka z o.o.
43-200 Pszczyna,  
Ul. Bielska 36

5.    strona internetowa RZGW G-ce
6.    tablica ogłoszeń RZGW G-ce
7.    EZ - w/m