banerek


Gliwice, dnia  30.10.2013 r.
EZ / NZO – 370 – 37 / 13                       


Wg    rozdzielnikaDotyczy:      informacji o unieważnieniu postępowania.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  informuje,
że  postępowanie o  udzielenie  zamówienia  publicznego na:
„Kompleksowy remont obiektów polderu Buków - ETAP I
Część A – Modernizacja mechanizmów wyciągowych klap jazu
wpustowo-upustowego polderu Buków
Część B –  Ochrona antykorozyjna konstrukcji jazu wpustowego”

ogłoszone dnia 14.10.2013 w BZP pod nr 213219-2013

-  zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1,  p. 1  ustawy z dnia 29.01.2004r. –  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz. 907),  gdyż  nie złożono żadnej oferty.

Rozdzielnik:

1.    RZGW w Gliwicach – tablica ogłoszeń
2.    Strona internetowa  RZGW G-ce
3.    NZO   Racibórz
4.    EZ - a/a