banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 07.05.2014 r.


EZ/ NA-370- 3/14

Wg rozdzielnika


Dotyczy: zawiadomienia o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – informuje, że na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp w związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dot. przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych RZGW w Gliwicach” Część 3: „Zarząd Zlewni Górnej Odry” zostaje wybrana następna najkorzystniejsza oferta złożona przez: Grupa Miczek, Beata Miczek ul. Mickiewicza 13B/2, 47-400 Racibórz, za kwotę ofertową 13 530,00 zł brutto, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny złożonych ofert.