banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 08.05.2014 r.

EZ/ NA-370- 3/14

Wg rozdzielnika

Dotyczy:     zawiadomienia o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – informuje, że na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp w związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dot. przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych RZGW w Gliwicach” Część 4: „BWP Racibórz” zostaje wybrana następna najkorzystniejsza oferta złożona przez: Konsorcjum: Lider – ABC – SERVICE Sp. J. B. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk, ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław, Partner- „ABC – Service” Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław, za kwotę ofertową 10 081,08 zł brutto, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny złożonych ofert.