banerek

Gliwice, 08.05.2014 r.

EZ/ NA-370- 3/14

Wg rozdzielnika

Dotyczy:     zawiadomienia o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – informuje, że na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp w związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dot. przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych RZGW w Gliwicach” Część 6: „Nadzór Wodny Kuźnica Warężyńska” zostaje wybrana następna najkorzystniejsza oferta złożona przez: Zakład Usług Gospodarczo – Socjalnych „ANTEMA” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra, za kwotę ofertową 14 100,52 zł brutto, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny złożonych ofert.